ביטוח דירה כולל

לקבלת הצעת מחיר לביטוח דירה

ביטוח מבנה
מבנה הדירה או הבית המצוינים ברשימה, מרפסות , צנרת , מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה.

שערים גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע.

כיסויים לביטוח המבנה מפני נזקי:
אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה. התפוצצות או התלקחות. סערה, לרבות גשם, שלג, וברד שבאו בשעת סערה. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה. גניבה, שוד, פריצה, או ניסיון לבצעם למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

מומלץ ורצוי לערוך סקר בדירה ע"י שמאי מוסמך ע"מ לאמור ולהעריך את שווי המבנה וצמודות המבנה, זאת כדי למנוע מצב של תת ביטוח, הדירה המבוטחת בוטחה בסכום נמוך מערכה הריאלי ובמקרה אירוע נזק הפיצוי יהיה באופן יחסי.
 
ביטוח תכולה
ביטוח התכולה מכסה אף הוא את הנזקים הרשומים בביטוח המבנה. בפוליסת ביטוח תכולת הדירה קיימת הרחבה לכיסויים נוספים והם צד ג` וחבות מעבידים.

ביטוח תכשיטים ופריטי זהב: ביטוח התכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% לפריט מסכום ביטוח התכולה לפריט אחד. מומלץ ורצוי לערוך סקר בדירה ע"י שמאי מוסמך ע"מ לאמור ולהעריך את שווי התכולה ושווי הזהב ודברי ערך יקרים בדירה כדי לבטחם בערכם הריאלי. ניתן לבטח פריטים מסוימים בכל הסיכונים ביטוח זה מותנה בבדיקת שמאי מטעם חברת הביטוח של כל תכולת הדירה.

הרחבות וכיסויים נוספים:
 נזקי צנרת
 נזקי רעידת אדמה
 שירות תיקונים למוצרי חשמל
 כיסויים לבריכות שחייה
 חבות מעבידים

ט.ל.ח האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים בנוסח הפוליסה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.
 |  ראשי |  אודותינו  |  קישורים  |  המלצות  |  טפסים  |  יצירת קשר  |  הוספה למועדפים  | 
 |  ביטוח רכב  |  ביטוח דירה  |  ביטוח עסקים  |  ביטוח חיים  |  מידע לקהל לקוחותינו  | 
בועז גבאי-זהב סוכנות לביטוח- www.boazgabay.com © כל הזכויות שמורות
בועז גבאי זהב סוכנות לביטוח כתובת: כיכר רסקו, ת.ד 1611 טבריה 14115 טלפון: 04-6722380 , 04-6722580 , 077-7055155 פקס: 04-6723285 050-8555143
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל