ביטוח תאונות אישיות
חבלה גופנית כתוצאה מאירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי מראש, אשר נגרמה למבוטח במישרין על ידי גורם חיצוני אשר ללא תלות בגורם אחר היווה את הסיבה הבלעדית לאחד מאלה:

מותו של המבוטח או נכות ו- בתנאי שהמוות או הנכות נגרמו תוך שנים עשר חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח.
 אי כושר הזמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, במקצועו או במשלח ידו המפורט ברשימה, או להתמסר להם בצורה כלשהי, באורח מלא או חלקי, וזאת בשיעור של 25% לפחות.

במקרה של עריכת ביטוח תאונות אישיות בפעם הראשונה ובחידוש הביטוח ראשית יש לבדוק שהפוליסה כוללת אובדן כושר עבודה המכונה בפוליסה אי כושר. יש לערוך התאמה ולבחור בעיסוק מתוך הרשימה המתאים לעיסוקו של המבוטח. כמו כן יש לבדוק האם הפוליסה מעניקה כיסוי לאי כושר חלקי והפיצוי יהיה בהתאם.

הפוליסה לתאונות אישיות הינה פוליסה לתקופה של שנה ויש לחדשה מידי שנה בהתאם לצורך.

להורדת טופס לבקשת הצעת מחיר לביטוח תאונות אישיות

ט.ל.ח האמור לעיל מהווה הסבר תמציתי בלבד. תנאי הכיסוי הקובעים הם אלה המפורטים בנוסח הפוליסה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.
 |  ראשי |  אודותינו  |  קישורים  |  המלצות  |  טפסים  |  יצירת קשר  |  הוספה למועדפים  | 
 |  ביטוח רכב  |  ביטוח דירה  |  ביטוח עסקים  |  ביטוח חיים  |  מידע לקהל לקוחותינו  | 
בועז גבאי-זהב סוכנות לביטוח- www.boazgabay.com © כל הזכויות שמורות
בועז גבאי זהב סוכנות לביטוח כתובת: כיכר רסקו, ת.ד 1611 טבריה 14115 טלפון: 04-6722380 , 04-6722580 , 077-7055155 פקס: 04-6723285 050-8555143
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל